"Marketing is like sex: everyone thinks they’re good at it."

Kvalitetna email lista je danas vrijedna kao, kao i prije 10 godina. Nemoj zanemarit snagu email marketinga!

email-marketing-features

Direktno do kupca

Email marketing ima specifičnu mogućnost targetiranje individualnih “lead”-ova individualnim porukama. Ovo ga čini posebnim alatom u borbi za kupce.

Email marketing je jedno od omiljenih marketinških kanala. Relativno je jeftin u odnosu na ostale kanale i ima izuzetnu moć targetiranja vaših lead-ova.
Kreiranje i održavanje email liste bi trebao biti zadatak svakog poslovanja. Izbor CMS-a, kreiranje atraktivnih e-mailova i rad na kampanjama su samo neki od zadataka koji se moraju obaviti.

Ključne niše
  • Pripremanje email marketing kampanje temeljene na analitici i postojećim podatcim iz drugih kanala.
CMS
  • Izbor CMS-a, konfiguriranj kampanje i integracija sa ostalim kanalima marketinga i prodaje.
Kreiranje newslettera
  • Pisanje i kreiranje kvalitetnog tekstualnog i grafičkog sadržaja sadržaja za tvoj newsletter.
Povećanj email listi
  • Rad na dodavanju kvalitetnih "lead"-ova i manadžment postojećih listi.
Menadžment listi
  • Kreiranje podkategorija email listi baziranih na interesima, statističkim podatcima u svrhu optimiziranja kampanja.
Analiza kampanje
  • Pregled rezultata email kampanja, kreiranje izvještaja o rezultatima i sugestije za daljnje kampanje.

Kontaktiraj nas

Javi se za besplatne konzultacije… Obavit ćemo razgovor, popit kavu i raspravit o tvojim potrebama i ciljevima.

    Počni pisati i klikni Enter za pretragu

    Shopping Cart